BLOG

Voetbal Power

  • Vijf verschillende oefeningen. Alle aspecten van de kracht-snelheidscurve (Force-Velocity curve) worden gebruikt. Géén willekeurige benadering met betrekking tot de oefeningen en bijbehorende belasting, maar wetenschappelijke richtlijnen. Meer POWER, SNELHEID & EXPLOSIVITEIT door een krachtige posterior chain.


  • Contrast training is zeer effectief, maar de French contrast training gaat nog een stap verder en deze methode maakt de sporter explosief, sterk en snel door alle punten op de kracht-snelheidscurve te raken, terwijl de korte rustperioden uitgebreidere eisen stellen aan het energiesysteem.